page-b
  • Power strip

    ແຖບພະລັງງານ

    ມັນແມ່ນຊັອກເກັດທີ່ມີການລະບຸອັດຕະໂນມັດຂອງການໃຊ້ພະລັງງານຂອງອຸປະກອນແລະການສັບປ່ຽນທີ່ໃຊ້ງານໄດ້. ມັນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການຄວບຄຸມການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງໂທລະພາບເຮືອນ, ກ່ອງຕັ້ງແລະເຄື່ອງສະເຕີລິໂອ, ພ້ອມທັງການຄວບຄຸມການເຊື່ອມໂຍງຄອມພິວເຕີ້ແລະເຄື່ອງພິມໃນວິສາຫະກິດແລະສະຖາບັນຕ່າງໆ. ສະນັ້ນເພື່ອບັນລຸຜົນກະທົບຂອງການປະຫຍັດພະລັງງານແລະການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ.