page-b
  • Electric energy efficiency monitoring terminal (4 channels)

    ສະຖານີຕິດຕາມກວດກາປະສິດທິພາບພະລັງງານໄຟຟ້າ (4 ຊ່ອງທາງ)

    ສະຖານີກວດສອບປະສິດທິພາບພະລັງງານໄຟຟ້າ (4 ຊ່ອງທາງ) ແມ່ນຜະລິດຕະພັນວັດແທກພະລັງງານ ໃໝ່ ທີ່ພັດທະນາແລະຜະລິດໂດຍບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ. ຜະລິດຕະພັນນີ້ໃຊ້ວົງຈອນປະສົມປະສານຂະ ໜາດ ໃຫຍ່ແລະຂະບວນການຜະລິດ SMT, ເຊິ່ງມີ ໜ້າ ທີ່ເຊັ່ນ: ການວັດແທກພະລັງງານໄຟຟ້າ, ການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນ, ການຕິດຕາມຕົວຈິງແລະການຕິດຕໍ່ພົວພັນຂໍ້ມູນ.